Jooga ei ole pelkästään liikkumista ja venyttelyä, vaan se tarjoaa myös tehokkaita työkaluja erilaisten mielentilojen kuten ylivireyden, optimaalisen tilan ja alivireyden hallintaan. Jooga on kokonaisvaltainen harjoitus, joka tarjoaa lukemattomia hyötyjä niin fyysiselle hyvinvoinnille kuin mielen tasapainolle.

Joogan avulla tasapainoa ylivireyden, optimaalisen tilan ja alivireyden välillä

Ylivireys ja jooga

Ylivireyden tunnistaa usein jatkuvana stressinä ja huolena. Ylikuormittuminen voi vaikuttaa kehoon ja mieleen monin tavoin, ja jooga tarjoaa helpotuksen.

Fyysiset merkit ylivireydestä:

 • Kireät lihakset, erityisesti hartiat, niskat ja selkä.
 • Päänsärky,
 • Unettomuus,
 • Sydämentykytys
 • Vatsavaivat

Miltä mieli tuntuu ylivireänä:

 • Ahdistuneelta,
 • Ärtyneeltä,
 • Huolestuneelta
 • Jatkuvalta kiireeltä
 • Tuntuu siltä, että olet aina valmiina taistelemaan tai pakenemaan

Jooga auttaa lievittämään ylivireyttä rauhoittavien liikkeiden, syvän hengityksen ja meditaation avulla. Nämä harjoitukset auttavat laskemaan stressitasoja, vapauttamaan jännitystä kehosta ja saavuttamaan rauhallisen mielentilan.

Alivireys ja jooga

Alivireys voi ilmetä väsymyksenä, masentuneena mielialana ja voimattomuutena. Jooga auttaa heräämään eloon alivireydestä

Fyysiset merkit alivireydestä:

 • Hidastunut ajattelu ja liikkuminen
 • Väsymys
 • Heikentynyt muisti ja keskittyminen

Miltä mieli tuntuu alivireänä:

 • Masentunut ja apaattinen
 • Välinpitämätön elämää kohtaan

Jooga herättää eloon alivireyden tilasta energisoivien liikkeiden, verenkierron parantamisen ja tietoisuuden lisäämisen kautta.

Optimaalinen vireys ja jooga

Optimaalinen tila on se, jossa tunnet olevasi parhaimmillasi. Se on tila, jossa mieli ja keho toimivat saumattomasti yhdessä.

Fyysiset merkit optimaalisesta vireydestä:

 • Rentoutuneet lihakset
 • Tasapainoinen hengitys
 • Joustava keho

Miltä mielissä voi tuntua optimaalisessa vireystilassa:

 • Parempi keskitteneisyys
 • Selkeä olo
 • Luova olo
 • Tasapainoinen olo
 • Hyvä energiataso
 • Tuntuu siltä, että voit tehdä päätöksiä helposti

Jooga auttaa ylläpitämään optimaalista tilaa säännöllisen harjoituksen ja mielen keskittymiskyvyn parantamisen kautta. Se auttaa tunnistamaan kehon ja mielentiloja. Joogan avulla opit tuntemaan paremmin milloin poikkeat optimaaliselta polulta ja palautumaan sille lempeästi.

Joogan voima piilee sen kyvyssä auttaa meitä tasapainottamaan erilaisia mielentiloja ja tiloja kehossamme. Tärkeää on kuunnella itseä ja omaa kehoa sekä valita joogaharjoitus sen mukaan, miten tunnet nyt tarvitsevasi. Jooga ei ole nopea pilleri jonka voit napata kun haluat muuttaa vireystilaasi, vaan pikemminkin elämäntapa, joka voi tuoda pysyviä hyvinvoinnin ja tasapainon etuja, niin mielelle kuin keholle.

Kun harjoittelet joogaa säännöllisesti, voit kokea sen positiiviset vaikutukset kaikilla elämän osa-alueilla. Jooga ei ainoastaan auta hallitsemaan stressiä ja saavuttamaan optimaalista flow tilaa, vaan se myös auttaa herättelemään eloon, kun olet alivireä. Joogan voima on sen kyvyssä auttaa löytämään harmonian kehossa ja mielessä – ja se voi olla avain hyvinvoivaan elämään.

Vastaa